Rosso Rubino hexagon tile

HEXAGON

Mosaic sheet 31×32,5

Pattern surface 30×60

Pattern surface 30×30